เสาไม้สนขนาด 2" x 2" 

 • ราคา 550 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  45  mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 6 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  2" x 2"x 1.80 M

  (50x50x1800 mm)

 • ราคา 645 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  45  mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 6 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  2" x 2"x 2.10 M

  (50x50x2100 mm)

 • ราคา 740 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  45  mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 6 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  2" x 2"x 2.40 M

  (50x50x2400 mm)

 • ราคา 920 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  45  mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 6 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  2" x 2"x 3.00 M

  (50x50x3000 mm)

เสาไม้สนขนาด 3" x 3" 

 • ราคา 210 บาท / ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  70-75  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  3" x 3"x 1.80 M

  (75x75x1800 mm)

 • ราคา 250 บาท / ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  70-75  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  3" x 3"x 2.10 M

  (75x75x2100 mm)

 • ราคา 280 บาท / ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  70-75  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  3" x 3"x 2.40 M

  (75x75x2400 mm)

 • ราคา 360 บาท / ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  70-75  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  3" x 3"x 3.00 M

  (75x75x3000 mm)

เสาไม้สนขนาด 4" x 4" 

 • ราคา 440 บาท/ ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  90-95  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  4" x 4"x 2.10 M

  (100x100x2100 mm)

 • ราคา 520 บาท/ ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  90-95  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  4" x 4"x2.40 M

  (100x100x2400 mm)

 • ราคา 630 บาท/ ท่อน

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ  90-95  mm.
  - จำหน่ายเป็นท่อน

  - ราคาไม่รวม Vat

  4" x 4"x 3.00 M

  (100x100x3000 mm)

ติดต่อฝ่ายขายติดต่อฝ่ายขาย

TO CONTACT OUR SALE TEAM

โทร 02-258-2746 , 085-900-4554

Line: @Rintelwood

Email: sales.rintel@gmail.com

Fax: 02-259-6816

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL

IN THE FOLLOWING CONTACT FORM: