ไม้สนรางลิ้น 1/2" x 4" 

 • ราคา 800 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - รางลิ้นนำเข้าจากต่างประเทศแบบสำเร็จคุณภาพสูง
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 10 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 4"x 2.10 M

  (12x96x2100 mm)

 • ราคา 950 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - รางลิ้นนำเข้าจากต่างประเทศแบบสำเร็จคุณภาพสูง
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 10 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 4"x 2.40 M

  (12x96x2400 mm)

 • ราคา 1,150 บาท/ มัด

  รายละเอียด

  - รางลิ้นนำเข้าจากต่างประเทศแบบสำเร็จคุณภาพสูง
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 10 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 4"x 3.00 M

  (12x96x3000 mm)

ไม้สนรางลิ้น 1/2" x 6" 

 • ราคา 620 บาท / มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ 12--15 mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 5 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 6" x 2.10 M

  (16x150x2100 mm)

 • ราคา 690 บาท / มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ 12--15 mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 5 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 6" x 2.40 M

  (16x150x2400 mm)

 • ราคา 840 บาท / มัด

  รายละเอียด

  - ความหนาจริงประมาณ 12--15 mm.
  - จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 5 แผ่น

  - ราคาไม่รวม Vat

  1/2" x 6" x 3.00 M

  (16x150x3000 mm)

ติดต่อฝ่ายขายติดต่อฝ่ายขาย

TO CONTACT OUR SALE TEAM

โทร 02-258-2746 , 085-900-4554

Line: @Rintelwood

Email: sales.rintel@gmail.com

Fax: 02-259-6816

ALTERNATIVELY YOU CAN FILL

IN THE FOLLOWING CONTACT FORM: